Jan Willem van Sandick
Coach Amsterdam

Over Jan Willem van Sandick

‘Ieder van ons is een bron van talenten, enthousiasme en wijsheid’

Je bron heeft wel voeding nodig, net als een plant. Je bron kan verstopt raken door tegenslagen, eigen belemmerende overtuigingen en gebrek aan voeding.

Wat geef jij aandacht en voeding? Laat jij je leiden door je rijke bron? Of door teleurstellingen, belemmeringen en stressvolle gedachten? 

Jou bewust maken van je eigen kracht en je verlangens. Je eigenheid herkennen, ontdekken en waarderen. Dat is mijn drijfveer.

Na de studies Psychologie (kandidaats) en Bedrijfskunde (doctoraal) heb ik meerdere jaren in het bedrijfsleven gewerkt, als account-manager en Marketingadviseur. Rond mijn dertigste ben ik teruggegaan naar de psychologie, naar ‘de mensenkant’. Waarom? Ik werd daar zo veel meer door geboeid en bovendien had ik het gevoel: daar kan ik onbeperkt in groeien en me zelf ontwikkelen. 

Ik heb 5 jaar als bedrijfstrainer en coach gewerkt bij Boertien Trainingen (nu www.bvo.nl) en werk nu ruim 20 jaar als loopbaancoach, werkcoach en trainer/workshop begeleider. In deze tijd heb ik als ondernemer 6 jaar een bureau gehad met loopbaancoaches in dienst en met een schil van freelance coaches er om heen.

Gezamenlijke ontdekkingsreis
Ik werk graag vanuit een gezamenlijke aanpak en ga uit van gelijkwaardigheid. Waarbij ik als gids zorg dat we op het pad blijven en voortgang boeken, maar de route bepalen we gezamenlijk. In deze reis gids ik je naar bewustwording van belemmerende gedachten en onderliggend gevoel en energie. Daardoor kan ik cliënten goed helpen met:

  • kernvragen rond: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, zit ik nog wel op de goede werkplek?
  • belemmerende overtuigingen (vaak deels onbewust), zelftwijfel, zelfkritiek, gebrek aan zelfvertrouwen
  • vermijding of te veel aanpassingsgedrag in werk (conflicten)
  • (her)ontdekken van je kracht, je natuurlijke kwaliteiten, je innerlijke drijfveren en je vuur

Praktische aanpak
Door mijn veelzijdige werkervaring en opleidingen als trainer, coach en loopbaancoach maar ook als ondernemer en werknemer kan ik veel werkervaring en intuïtie inzetten. En praktische tips geven en oefeningen doen die je de volgende dag al kan uitvoeren. Zo kan cliënten goed helpen met:

  • helder communiceren en invloed nemen voor je wensen en ambities in je werk
  • stevig gesprekken voeren die stress en frustratie kunnen opleveren: gesprekken met je leidinggevende, een ‘lastige’ collega of privé conflict- en  onderhandelingssituaties
  • je zelf presenteren in vergaderingen en groepsbijeenkomsten
  • je zelf overtuigend laten zien in netwerk- en sollicitatiegesprekken


Feedback van cliënten en aanbevelingen
Mijn begeleiding wordt vaak getypeerd als ‘diepgaand’, ‘praktisch’ en ‘betrokken’. 
Ik hoor ook vaak van cliënten: ‘ik krijg meer zelfvertrouwen’, ‘je helpt me duidelijk te communiceren’, ‘je stimuleert me om echt stappen te zetten’.
Zie meer aanbevelingen op LinkedIn.

Mijn eigen voeding
De laatste jaren word ik vooral gevoed door inzichten in de bio-energetische en biodynamische psychologie: een lichaams- en gevoelsgerichte stroming. Ik volg een 4-jarige therapeutenopleiding bij het Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie  (www.biodynamischepsychologie.nl). Een bijzondere opleiding waardoor ik interventies leer die cliënten dichter bij hun gevoel brengen, ‘uit het hoofd’, meer naar hun gevoel, wil en lichaamskracht. 

COACHING AANVRAAG


Mijn vakopleidingen
2016 / 2020: 4 - jarige therapeutenopleiding Biodynamische Psychologie; Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie
2018: Workshops Geweldloze communicatie, M.B. Rosenberg; Bureau Loodens
2016 – 2018: Workshops, intervisie, lezingen, verdieping in Positieve Psychologie
2014 – 2016: Jaartraining Leven vanuit Essentie; Diamond Logo
2012 – 2015: Familieopstellingen, diverse leerscholen; Lucident.nl, Ariaan.nu, S. Banning
2012 – 2013: Leergang Werken met visualisatie en intuïtie; P. Roozendaal
2009 – 2010: Praktijkopleiding Persoonlijke kracht; Boertien Training (nu: BVO.nl)
2006 – 2007: Jaaropleiding NLP Practitioners; IEP Nijmegen 
2004: Opleiding tot loopbaanadviseur; Adviesbureau Hoogendijk
2001 – 2002: Coaching opleiding: Instrumenten voor hul; ITIP
1990 – 1994: Communicatie-, management en coaching opleidingen met name vanuit de gedragspsychologie; Boertien Trainingen (nu: BVO.nl)

Opleidingen
1983 – 1986: Bedrijfskunde, Erasmus universiteit Rotterdam, doctoraalexamen
1979 – 1983: Psychologie, Universiteit van Amsterdam, kandidaatsexamen